klase ng wikang Hapon para sa mga dayuhan(Tagalog bersyon)外国人のための日本語教室(タガログ語版)

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1002375  更新日 2022年11月30日

印刷大きな文字で印刷

Tagalog(タガログ語)

Mga Klase sa pag-aaral ng salitang hapon para sa mga dayuhan.
Grupo Boluntaryo tutulungan karg matuto ng salitang hapon.
Halinang mag-aral matuto at malibang!

ATSUMARE NIHONGO HIROBA

Araw at Oras

Tuwing Martes
Simula
02:00pm hanggang03:30pm

Tuwing Biyernes
Simula
10:00am hanggang11:30am

Lugar

Sakuragaoka Shimin Center
3-44-13 Sakuragaoka Higashi-Yamato City

Fees

(¥200)per month for teaching materials

NIHONGO NO KAI

Araw at Oras

TuwingHuwebes
Simula10:00am hanggang12:00am

Lugar

Nangai Kominkan
Kuwarto numero 204
5-32 Nangai Higashi Yamato shi

Fees

(¥200)per month for teaching materials

NIHONGO TOMONO KAI

Araw at Oras

TuwingSabado
Simula01:30pm hanggang3:30am

Lugar

Chuo Toshokan
Audio-visual room 2F
3-930 Chuo Higashi Yamato shi

Fees

(¥200)per month for teaching materials

Tumawag sa:"CHIIKISHINKO KA"563-2111(Extension 1712)para sa mga cletalye.

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民環境部地域振興課市民協働・消費係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1712) ファクス:042-563-5931
市民環境部地域振興課市民協働・消費係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。